Βέρες

Page 1 of 2  1 2


Βέρες V1

Βέρες από κόκκινο χρυσό και λευκό χρυσό με brilliants.

Βέρες V4

Βέρες από λευκόχρυσο και χρυσό.

Βέρες V8

Βέρες απο λευκόχρυσο. Διαθέσιμες και σε πλατίνα.


Βέρες V10

Βέρες απο λευκόχρυσο, διαμάντια κοπής brilliant

Βέρες V11

Βέρες απο λευκόχρυσο και χρυσό. Ματ φινίρισμα.

Βέρες V14

Βέρες απο χρυσό και λευκόχρυσο, διαμάντι κοπής brilliant.


Βέρες V15

Βέρες απο χρυσό και πλατίνα. Ματ φινίρισμα.

Βέρες V17

Βέρες απο λευκόχρυσο, διαμάντι κοπής step. Διαθέσιμες και σε πλατίνα.

Βέρες V20

Βέρες απο λευκόχρυσο και κόκκινο χρυσό, διαμάντι κοπής princess.


Βέρες V23

Βέρες απο χρυσό, λευκόχρυσο, διαμάντια κοπής brilliant.

Βέρες V24

Βέρες απο λευκόχρυσο, διαμάντια κοπής brilliant. Διαθέσιμες και από πλατίνα.

Βέρες V25

Βέρες απο λευκόχρυσο και πλατίνα.

Page 1 of 2  1 2