Όροι Χρήσης του e-shop tzomakas.gr

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η εταιρεία Αφοί Τζομάκα ( Τζομάκας Γ κ Χ Ο.Ε ) είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών διαμέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tzomakas.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Αφοί Τζομάκα, λειτουργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης Γ κ Χ Τζομάκας, με ΑΦΜ: 092125187 , Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 30583529000 που εδρεύει επί της Αβέρωφ 17 β, στα Ιώαννινα, Τ.Κ.45221. Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2651027082, e-mail: tzomakaafoi@gmail.com

Όροι και Μεταβολές

Η εταιρεία Γ κ Χ Τζομάκας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης η εταιρεία Γ κ Χ Τζομάκας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η εταιρεία Γ κ Χ Τζομάκας δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Στις φωτογραφίες των προϊόντων μπορεί να υπάρξουν διαφορές στο χρώμα ή/και το σχέδιο για τις οποίες ο πελάτης θα ενημερώνεται με σχετικό λεκτικό στην σελίδα πληροφοριών του προϊόντος. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

Ευθύνη χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tzomakas.gr δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στην εταιρεία Γ κ Χ Τζομάκας ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία Γ κ Χ Τζομάκας δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το η εταιρεία Γ κ Χ Τζομάκας δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται. Η εταιρεία Γ κ Χ Τζομάκας δίνει μεγάλη προσοχή στον έλεγχο ποιότητας και λειτουργίας των προϊόντων που εμπορεύεται. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν ή παίρνοντας πίσω τα χρήματα σας (Βλ. Επιστροφές προϊόντων). Τέλος η εταιρεία Γ κ Χ Τζομάκας δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

Διαθεσιμότητα

Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε ότι είστε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν σας ικανοποιούν η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

 1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
 2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν στο χώρο σας μπορείτε να καλέσετε το 2651027082 και θα αναλάβουμε την ακύρωσή της παραγγελίας σας.
 3. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 2651027082 ή επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tzomakaafoi@gmail.com εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας και θα αναλάβoυμε την ακύρωση της παραγγελίας σας.
 4. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και επιθυμείτε την ακύρωση της, τότε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2651027082 και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Θα αναλάβουμε την ακύρωση της παραγγελίας σας και θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές σας.

Επιστροφές Προϊόντων

Σε περίπτωση που, επιθυμείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε επειδή δεν είστε ευχαριστημένοι ή δεν σας ικανοποιούν πλήρως, έχετε δικαίωμα να το κάνετε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άθικτα, δηλαδή θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που τα παραλάβατε, χωρίς να έχουν φορεθεί, πέραν της δοκιμής, και χωρίς ίχνη χρήσης ή φθοράς και να συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία. Σε αυτή τη περίπτωση θα επιβαρυνθείτε μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Η εταιρία δεν ευθύνεται για ζημίες που ενδεχομένως να προκύψουν στα προϊόντα κατά την διαδικασία επιστροφής τους. Αμέσως μετά την παραλαβή των προϊόντων προς επιστροφή και αφού βεβαιωθεί ότι το προϊόν βρίσκεται στην ανωτέρω κατάσταση και ότι το προϊόν έχει πωληθεί από την εταιρεία μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, ώστε να συνεννοηθούμε για τον τρόπο που επιθυμείτε, για να σας επιστραφούν τα χρήματα. Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί το πολύ μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος από την εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση πριν από την επιστροφή προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το κοσμηματοπωλείο Αφοί Τζομάκα δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες και φθορές των προϊόντων μετά τη χρήση τους ή λόγω εσφαλμένης χρήσης και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος επισκευής και οποιωνδήποτε μεταφορικών αναλαμβάνει ο πελάτης.

Επιπλέον πληροφορίες για τις επιστροφές

Η ευθύνη για τα επιστρεφόμενα προϊόντα ανήκει σε εσάς μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Βεβαιωθείτε για τη σωστή συσκευασία τους και ότι δεν μπορούν να υποστούν φθορά κατά τη μεταφορά τους. Το κοσμηματοπωλείο Αφοί Τζομάκα δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής.

Στην περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί από τον πελάτη κατεστραμμένο ή ελλιπές, το κοσμηματοπωλείο Αφοί Τζομάκα έχει το δικαίωμα να:

 • Ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται βάση της κατάστασης των προϊόντων
 • Να προβεί μονομερώς σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησης του πελάτη με τη δική του

 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας παν-ενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στον διασύνδεσμο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ (24%)

Προσωπικά Δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ασφάλεια Συναλλαγών

 • Οι συναλλαγές μέσω καρτών γίνονται σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον  της  ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας με το σύστημα ασφαλείας ΕΘΝΙΚΗ Paycenter και εκτός του site www.tzomakas.gr
 • Τα στοιχεία που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον πελάτη (στοιχεία πιστωτικής κάρτας) στην υπηρεσία ΕΘΝΙΚΗ  Paycenter της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στην VISA ή MasterCard καλύπτονται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL 128-bit Veri Sign, την πιο ισχυρή κρυπτογράφηση που υπάρχει σήμερα παγκόσμια. Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της. Έτσι οι συναλλαγές σας είναι απόλυτα ασφαλείς.
 • Σε περίπτωση που απορριφθεί η συναλλαγή από τη συνεργαζόμενη Τράπεζα τότε η παραγγελία σας δεν εκτελείται.
 • Το www.tzomakaafoi.gr  δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές μέσω του ιστότοπου μας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, γραφικών, κειμένων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης “Γ κ Χ Τζομάκας ΟΕ” με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος ιστότοπου ανήκουν στην επιχείρηση με την επωνυμία    Γ κ Χ Τζομάκας ΟΕ και το Διακριτικό τίτλο Αφοί Τζομάκα ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της επιχείρησης.

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας:

Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα (εφάπαξ καταβολή)

 • Δεχόμαστε τις πιστωτικές κάρτες: Visa, MasterCard, Maestro, Union Pay, Diners, American Express
 • Δεχόμαστε όλες τις χρεωστικές κάρτες

Πιστωτική Κάρτα (με άτοκες δόσεις)

 • Εφόσον η κάρτα σας υποστηρίζει τη δυνατότητα άτοκων δόσεων μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των άτοκων δόσεων που σας ικανοποιούν. Το σύστημα θα σας ενημερώσει για τον αριθμό των άτοκων δόσεων που μπορείτε να έχετε βάσει του ύψους της παραγγελίας σας.
 • Ο μέγιστος αριθμός άτοκων δόσεων που μπορεί να προκύψουν είναι 12.
 • Η δυνατότητα άτοκων δόσεων υφίσταται για αγορές από 90€ και άνω.

Αντικαταβολή (ισχύει μόνο για την Ελλάδα)

 • Η πληρωμή της παραγγελίας σας πραγματοποιείται κατά την παράδοση της.
 • Το ποσό αγοράς καταβάλλεται με μετρητά στον εκπρόσωπο της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών
 • Το κόστος αντικαταβολής ορίζεται από τον τιμοκατάλογο της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας και έγκειται στα +2.5€.
 • Με αγορές από 80€ το κόστος αποστολής ανεξαρτήτου τρόπου πληρωμής είναι δωρεάν.
 • Σε παραγγελίες προϊόντων “κατόπιν παραγγελίας” ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή.

PayPal

 • Επιλέγετε ως τρόπο πληρωμής PayPal και ανακατευθύνεστε στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας. Το PayPal είναι ένας ασφαλής και διαδεδομένος τρόπος πληρωμής και μεταφοράς χρημάτων ηλεκτρονικά.
 • Χρειάζεται να έχετε δημιουργήσει τον προσωπικό σας λογαριασμό στην πλατφόρμα PayPal (www.paypal.com) η οποία διατηρεί τα στοιχεία καρτών/λογαριασμών σας και δεν τα κοινοποιεί στην επιχείρηση.
 • Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε να καταχωρείτε σε κάθε συναλλαγή σας τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή του λογαριασμού σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να θυμάστε τον προσωπικό σας κωδικό στο PayPal

Τραπεζικός λογαριασμός

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με κατάθεση ή έμβασμα σε μια από τις παρακάτω συνεργαζόμενες τράπεζες:

Εθνική Τράπεζα
Αριθμός Λογαριασμού: 01135944047261
ΙΒΑΝ: GR6701103590000035944047261
BIC/SWIFT: ETHNGRAA
Δικαιούχος: Τζομάκας ΟΕ

Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού: 400002101310260
ΙΒΑΝ: GR0901404000400002101310260
BIC/SWIFT: CRBAGRAA
Δικαιούχος: Τζομάκας Χρήστος

 • Ως αιτιολογία κατάθεσης χρειάζεται να αναγράψετε το ονοματεπώνυμο σας καθώς και τον κωδικό παραγγελίας.
 • Στις περιπτώσεις που υπάρχει χρέωση από πλευράς της τράπεζας για την εκτέλεση της τραπεζικής εντολής, τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο πελάτης.
 • Η παραγγελία σας θα εκτελεστεί μόλις γίνει η εκκαθάριση της πληρωμής και επιβεβαιωθεί η μεταφορά του ποσού στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Ο χρόνος εκκαθάρισης διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα και δεν συμπεριλαμβάνεται στον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του προϊόντος έτσι όπως αναγράφεται στον ιστότοπο και κατά το τελικό στάδιο της παραγγελίας σας.
 • Η κατάθεσή σας χρειάζεται να γίνει εντός 3 εργάσιμων ημερών εκτός κι αν έχει υπάρξει διαφορετική συνεννόηση. Με το πέρασμα των 3 ημερών, τα προϊόντα ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμα
 • Σε παραγγελίες προϊόντων “κατόπιν παραγγελίας” ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή

Εξόφληση & Παραλαβή από το κατάστημα

 • Η εξόφληση και η παραλαβή της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει από το κατάστημα μας, Αβέρωφ 17β, Ιωάννινα.
 • Εφόσον τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν είναι διαθέσιμα στο κατάστημα, η παραλαβή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.
 • Η παραγγελία σας θα παραμείνει στο κατάστημα μας για 3 εργάσιμες ημέρες εκτός κι αν έχει υπάρξει διαφορετική συνεννόηση. Με το πέρασμα των 3 ημερών, τα προϊόντα ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμα
 • Σε παραγγελίες προϊόντων “κατόπιν παραγγελίας” ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή

Τρόποι Αποστολής

Για την παραλαβή της παραγγελίας σας oι επιλογές που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:

 • Παραλαβή από το κατάστημα: μπορείτε να παραλάβετε οι ίδιοι την παραγγελία σας από το κατάστημα μας στην οδό Αβέρωφ 17 β., Ιωάννινα κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος.
 • Αποστολή με ταχυμεταφορές (Courier) με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης 1 έως 2 εργάσιμες ήμερες για διεύθυνση στην Ηπειρωτική Ελλάδα και 2 έως 3 ημέρες για Νησιά. Κατά την ημέρα αποστολής της παραγγελίας σας αποστέλλουμε μέσω email τον αριθμό αποστολής καθώς και διασύνδεσμο για την παρακολούθηση της αποστολής σας.

Κόστος αποστολής

Οι αποστολές μας πραγματοποιούνται ως εξής:

Στην Ελλάδα:

Με Υπηρεσία Ταχυμεταφορών ( Courier )

 • ΔΩΡΕΑΝ για αγορές άνω των 80€ μέσω μιας εκ των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τις εργάσιμες ημέρες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση σας.
 • Για αγορές έως 80€ υπάρχει χρέωση 4,00€.

Επιπλέον Υπηρεσία παράδοσης Σαββάτου

 • Υπάρχει μία πρόσθετη χρέωση 2,50€ εάν επιθυμείτε η παράδοση να γίνει Σάββατο.

 

Το κόστος αντικαταβολής εφ’ όσον το σύνολο των προϊόντων που επιλέξατε δεν υπερβαίνει τα 80€ είναι 2,50€ επιπλέον του κόστους αποστολής.